LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 16
Oddziaływanie leków sympatykomimetycznych z lekami blokującymi receptory B-adrenergiczne to przykład

A.
B.
C.
D.