LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 17
Remedium cardinale (basis) w leku sporządzonym według recepty jest
A.
B.
C.
D.