LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 21
Do najczęstszych działań niepożądanych, które występują u pacjentów stosujących fluoksetynę, zalicza się

A.
B.
C.
D.