LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 32
Która postać leku zostanie sporządzona zgodnie z zamieszczoną receptą?
A.
B.
C.
D.