LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 2
Podczas sporządzania leku według podanej recepty dochodzi do niezgodności spowodowanej
A.
B.
C.
D.