LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 13
Aby zapobiec niezgodności pojawiającej się podczas sporządzania leku według zamieszczonej recepty, należy
A.
B.
C.
D.