LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 29
Oblicz maksymalną dawkę dobową fenobarbitalu dla dziecka o masie 47 kg, jeżeli według FP X maksymalna dawka jednorazowa fenobarbitalu wynosi 0,3 g, a maksymalna dawka dobowa 0,6 g?

A.
B.
C.
D.