LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 39
Który z podanych leków sporządza się w warunkach aseptycznych?

A.
B.
C.
D.