LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 2
Czopki doodbytnicze dla dziecka, o ile lekarz nie przepisze inaczej, należy sporządzić o masie

A.
B.
C.
D.