LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 16
Podłoże do sporządzania czopków metodą wylewania można stopić

A.
B.
C.
D.