LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 3
Który z wymienionych leków może być sporządzony przez technika farmaceutycznego?

A.
B.
C.
D.