LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 36
W autoklawie przeprowadza się sterylizację

A.
B.
C.
D.