LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 28
Z pomocą którego urządzenia można oznaczyć zawartość substancji, wykorzystując zależność między stężeniem tej substancji w próbce a intensywnością zabarwienia próbki w świetle widzialnym?

A.
B.
C.
D.