LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 24
Ile moli NaOH przereaguje z 20 mL roztworu HCl o stężeniu 0,1 mol/L?

A.
B.
C.
D.