LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 28
Suchość w jamie ustnej i zatrzymanie moczu to działania niepożądane

A.
B.
C.
D.