LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 27
Acidum lacticum w języku polskim to

A.
B.
C.
D.