LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 19
Dokumentem celnym, który w międzynarodowym transporcie drogowym umożliwia przewozy towarów bez poddawania ich kontroli celnej przy przekraczaniu granic krajów tranzytowych i uiszczanie opłat celnych w kraju przeznaczenia towarów jest

A.
B.
C.
D.