LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 39
Firma dostarczająca towary na rynek krajowy nie posiada własnej infrastruktury transportowej. Wraz z innymi przedsiębiorstwami podpisała z firmą transportową umowę o partnerstwie gospodarczym. Przedstawione działania stanowią przykład

A.
B.
C.
D.