LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 41
Przepływ informacji, środków pieniężnych oraz przemieszczanie przedmiotu dostawy od dostawcy do odbiorcy składają się na proces

A.
B.
C.
D.