LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 12
Całokształtem procesów logistycznych rozpatrywanych w skali gospodarki kraju zajmuje się

A.
B.
C.
D.