LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 9
Firma transportowa przyjęła zlecenie przewozu ładunku do 4 odbiorców:
- odbiorca I - 1,5 tony,
- odbiorca II - 0,5 tony,
- odbiorca III - 1 tona,
- odbiorca IV - 2 tony.
Odległości między dostawcą a odbiorcami są jednakowe. Dostawy ładunków powinny być zaplanowane w następującej kolejności

A.
B.
C.
D.