LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 24
Środki transportu wykorzystywane w celu dostarczenia pieczywa z podmiejskiej piekarni do sieci sklepów w niedużym mieście powiatowym powinny charakteryzować się

A.
B.
C.
D.