LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 42
W wyniku integracji działalności gospodarczej krajów Unii Europejskiej w zakresie logistyki nastąpiła konsolidacja zarządzania zaopatrzeniem w materiały i surowce do produkcji, przemieszczaniem materiałów oraz dystrybucją wyrobów gotowych. Pozwoliło to na stworzenie

A.
B.
C.
D.