LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 3
Łączne koszty magazynowania towarów w danym okresie wyniosły 8 000 zł, a wielkość obrotu magazynowego liczona według rozchodu wyniosła 2 000 szt. Koszt jednostkowy magazynowania towarów wynosi

A.
B.
C.
D.