LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 36
Oferowanie coraz lepszych produktów przy coraz większej ich dostępności i wygodzie nabywania przez klientów wraz z jednoczesnym obniżaniem kosztów całego łańcucha dostaw charakteryzuje zasadę

A.
B.
C.
D.