LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 38
Do wyznaczania określonej kolejności zamawianych towarów i przypisywania ich do stref składowania stosuje się wskaźnik COI (cube-per-oder-index). Jest on obliczany w stosunku do zapasu

A.
B.
C.
D.