LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 28
Na schemacie przedstawiono, istotne w integracji łańcucha dostaw, działanie systemu efektywnej obsługi klienta. System ten nosi nazwę

Na schemacie przedstawiono, istotne w integracji łańcucha dostaw,

A.
B.
C.
D.