LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 17
Na podstawie kopii faktury wystawionej przez holenderskiego dostawcę Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu "TEX" w Gdyni wynika, że płatności należy dokonać w formie

Na podstawie kopii faktury wystawionej przez holenderskiego dostawcę Przedsiębiorstwu

A.
B.
C.
D.