LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 38
Minimalizacja łącznych kosztów zakupu i utrzymania zapasów, a także utrzymanie sprawnego przebiegu logistycznych procesów zaopatrzenia i produkcji decyduje o wyborze

A.
B.
C.
D.