LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 18
Nowoczesna firma drobiarska zlokalizowana w regionie Podlasia jest obsługiwana przez firmę logistyczną. Jest to obszar o słabo rozwiniętej infrastrukturze kolejowej. Przy założeniu, że dzienny, jednorazowy transport schłodzonego drobiu wynosi 30 euoropalet oraz odbiorcami są duże sieci sklepów w różnych regionach kraju; ustal, który ze składników infrastruktury transportowej będzie dominował w obsłudze logistycznej w tym regionie.

A.
B.
C.
D.