LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 31
Wykres przedstawia zmiany zapotrzebowania na usługi transportowe. Przejście krzywej d0 w krzywą d1 świadczy o

Wykres przedstawia zmiany zapotrzebowania na usługi transportowe. Przejście

A.
B.
C.
D.