LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 9
Jedną z charakterystycznych cech psychicznego starzenia się organizmu człowieka jest

A.
B.
C.
D.