LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 18
Które ze zmian w układzie oddechowym towarzyszą procesowi starzenia się człowieka?

A.
B.
C.
D.