LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 7
Wykorzystując skalę Barthel można określić u podopiecznego stopień

A.
B.
C.
D.