LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 8
Podopieczny z rozpoznaną chorobą wieńcową powinien przede wszystkim

A.
B.
C.
D.