LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 33
U pacjentki ze skłonnością do występowania grzybicy po zastosowaniu antybiotykoterapii może pojawić się

A.
B.
C.
D.