LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 6
W okresie rzutu stwardnienia rozsianego u pacjenta często występuje

A.
B.
C.
D.