LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 8
Opiekun medyczny jako członek zespołu terapeutyczno-opiekuńczego został wyznaczony do pomocy nowo przyjętemu podopiecznemu domu pomocy społecznej w procesie adaptacji. Swoją pracę powinien rozpocząć od

A.
B.
C.
D.