LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 48
W związku z terminową realizacją zamówienia, wydział montażu podwozi przyczep rolniczych zgłosił zlecenie produkcyjne wydziałowi montażu nadwozi dotyczące wykonania wyrobów gotowych w dniu następnym. Przedstawiony sposób realizacji przepływów materiałowych stanowi przykład zastosowania techniki

A.
B.
C.
D.