LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 37
Oklepywania ścian klatki piersiowej nie należy wykonywać u pacjentów, u których stwierdzono

A.
B.
C.
D.