LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 34
W której z opisanych sytuacji występuje największe prawdopodobieństwo szerzenia się zakażenia szpitalnego?

A.
B.
C.
D.