LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 37
Przystępując do wykonania toalety jamy ustnej u przytomnego pacjenta z protezą zębową należy pamiętać

A.
B.
C.
D.