LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 3
W jakich warunkach pacjent powinien otrzymać informacje o swoim stanie zdrowia?

A.
B.
C.
D.