LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 31
Zgodnie z algorytmem mycia osoby chorej leżącej w łóżku, opiekun powinien wykonać podmycie pacjentki

A.
B.
C.
D.