LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 14
W wyniku zastosowania czepca przeciwwszawiczego u pacjenta może zaistnieć niebezpieczeństwo

A.
B.
C.
D.