LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 11
Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny ograniczać spożycie

A.
B.
C.
D.