LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 22
Odczyn mydła stosowanego do mycia skóry wokół stomii powinien wynosić

A.
B.
C.
D.