LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 28
Istotą działania baniek bezogniowych zaordynowanych pacjentowi jest

A.
B.
C.
D.