LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 19
Podczas zmiany pozycji ciała chorego leżącego na wznak, na pozycję leżącą na boku należy pamiętać, aby głowę chorego odwracać na bok równocześnie z jego tułowiem w celu

A.
B.
C.
D.