LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 28
Starszemu podopiecznemu, u którego występuje ograniczenie możliwości ruchowych, podczas wstawania z łóżka, opiekun powinien udzielić pomocy rozpoczynając działania od

A.
B.
C.
D.